Feti gi gosontu libi

Artikelen

AFDELINGEN BINNEN HET BOG


1. Milieu Inspectie

2. Epidemiologie

3. Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)

4. Voeding

5. Communicable diseases: Anti Malaria Campagne(AMC) Tuberculose Programma(CBL), Vaccinatie Programma

6. Non-communicable diseases: Diabetes Mellitus etc

7. Family Health: Perinatologie/ Consultatiebureaus/ Creches

8. Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO)

9. Centraal Laboratorium


1.Milieu Inspectie
 
Doelstelling: Toezicht, controle en monitoring van die factoren in het milieu (micro en meso) die een schadelijk effect kunnen uitoefenen op de lichamelijke ontwikkeling, gezondheid en het voortbestaan van de mens. Het verzamelen, verwerken en analyseren van milieu data en het voorlichten en mobiliseren van de gemeenschap m.b.t. diverse milieu– en gezondheidsvraagstukken.

2.Epidemiologie
Doelstelling: inzicht verschaffen in de gezondheids -toestand van de bevolking en het tijdig in beeld brengen van bedreigingen (epidemieen en besmettelijke ziekten) d.m.v. tijdige collectie, collatie, analyse en distributie van data t.b.v. de verschillende public health programma’s en relevante instanties.

3.Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)
Doelstelling: bewaakt en bevordert zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van kinderen (doelgroep 0-6 jaar), tieners en adolescenten (tot 23 jaar):
- leer– , gedrags- en schoolrijpheidsproblemen
- specifieke aandoeningen z.a. epilepsie, ADHD,
- autisme, downsyndroom etc.
- ontwikkelingsachterstand etc.

4.VOEDING
Doelstelling: het bewaken en beschermen van de voe-dingstoestand van de totale Surinaamse bevolking in het algemeen en van specifieke doelgroepen.

5.Communicable Diseases
Doelstelling: Het coordineren en monitoren van activiteiten gericht op de preventie, vroege identificatie en behandeling van overdraagbare aandoeningen. Malaria en Tuberculose: behandelen, begeleiden en controleren van positief bevonden patienten.

6.Non-communicable Diseases
Doelstelling: vermindering en uitstel van mortaliteit en morbiditeit t.g.v. ncd’s, ongevallen, verwondingen en vermindering van voorkombare gezondheidsschade t.g.v. deze oorzaken met als resultaat verhoogde productiviteit en verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het leven.

7.Family Health  
Doelstelling: de bescherming, bevordering en handhaving van de gezondheid van de gemeenschap in alle fasen van de levenscyclus (conceptie, zwangerschap, bevalling, zuigeling, kleuter, schoolkind, adolescent, ouder, grootouder, sterfbed) in alle geografische gebieden van het land.

8.GVO
Doelstelling: het ontwikkelen van programma’s en activiteiten gericht op de verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking via het aanleren van een gezonde leefstijl als integraal onderdeel van de Public Health programma’s.

9.Centraal Laboratorium
Doelstelling: Het voorzien in laboratoriumondersteuning bij het opsporen, aantonen en karakteriseren van ziekteverwekkers, ziekteverwekkende substanties en overbrengers van ziekteverwekkers
- leveren van laboratoriumdata voor surveillance en beleidsvorming
- het fungeren als national public health referentielaboratorium en traningsinstituut.